gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Opvolging werken nieuw gemeentehuis en herinrichting dorpskern Groot-Vorst

feb 2017

Start omgevingswerken

In het voorjaar starten ook de omgevingswerken rondom het nieuwe gemeentehuis. Vooraan het gebouw wordt een groot plein aangelegd dat tal van mogelijkheden biedt voor o.a. het verenigingsleven. Ook de omgeving rondom het oud-gemeentehuis wordt heringericht.                                                                                                           
Voorbereidende werken

Op 13 februari 2017 starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken voor de aanleg of vernieuwing van de nutsleidingen.
Hiervoor moeten de voetpaden opgebroken worden. Deze werken zullen enige hinder veroorzaken, maar de toegankelijkheid van de woningen en handelszaken zal wel verzekerd blijven. De parkeerplaatsen zullen tijdens de werken niet meer gebruikt kunnen worden.

Start opbreken voetpaden: maandag 13 februari 2017
Duur: 8 weken

Vervolgens worden de riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd. Pidpa zal de aangelanden verder informeren omtrent de praktische zaken aangaande de eventuele afkoppelingen (gescheiden aansluiting van riolerings– en hemelwater).

Start riolerings- en wegeniswerken: begin april 2017
Duur: tot aan het bouwverlof in juli

Na het bouwverlof zal er in de wegbedding nog een toplaag aangebracht worden en verdere detailafwerking gebeuren.

De weg zal gefaseerd opgebroken worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De opgegeven planning zal zo goed als mogelijk aangehouden worden behoudens onvoorziene omstandigheden.

De afvalophaling zal in onderling overleg door de aannemer en de ophaaldienst van IOK georganiseerd worden.

Parkeren

Tijdens de werken kan men gebruik maken van de nieuwe parking achter het OCMW-gebouw die tegen dan klaar is en op de parkeerplaatsen die in straat Vogelzang worden ingericht. Verder zullen ook de bestaande parking aan de KBC en de parkeerruimte aan de overzijde van de gewestweg beschikbaar blijven.

nov 2016


Infoavond omgevingswerken

Vanaf januari 2017 zal ook de omgeving van het nieuwe gemeentehuis een hele transformatie ondergaan. Hier zal namelijk een nieuw dorpsplein ingericht worden en ook het oud-gemeentehuis krijgt een herbestemming.
Bij werken van deze omvang willen we graag de omwonenden correct en tijdig informeren. Daarom nodigt het gemeentebestuur de buurtbewoners en handelaars uit op een infomoment waarop de herinrichting van het dorpscentrum in detail zal toegelicht worden.  

Maandag 14 november 2016, om 20.00 u., ’t Fortun, Smissestraat 3, 2430 Laakdal.

  


 

   
okt
2016

Het nieuwe gemeentehuis staat in de steigers!

De bouwwerken vorderen vlot en volgens planning. Momenteel wordt de 2de verdieping gebouwd. Vanaf januari 2017 zal ook de omgeving van het nieuwe gemeentehuis een hele transformatie ondergaan. Hier zal namelijk een nieuw dorpsplein ingericht worden en ook het oud-gemeentehuis krijgt een herbestemming.  
  


   
sept
2016
Het betondek van de gelijkvloerse verdieping werd gebetonneerd en de bekistingen voor de betonwanden en de kolommen op het gelijkvloers werden geplaatst.    

     

     
aug
2016

Eerstesteenlegging

Op 11 augustus legde het gemeentebestuur de eerste steen van het nieuwe Administratief centrum in Groot-Vorst. In aanwezigheid van het gemeente- en OCMW-personeel en de deelnemende partners werd de officiële start van de bouwwerken feestelijk ingezet.
   


  
              
        


   
juli
2016

Start bouwwerken nieuw gemeentehuis!

Begin juli 2016 starten de bouwwerken op het terrein ter hoogte van Markt 17-18-19 en Vogelzang 24-26.

Hier zal het nieuwe Administratief centrum gebouwd worden, waarin ook bpost, de buitenschoolse kinderopvang, de politie, de bib en het OCMW zullen gehuisvest worden.

Vanaf 7 juli, vóór het bouwverlof, zullen de afbraakwerken uitgevoerd worden en de fundering uitgegraven. In augustus, na het bouwverlof, starten de eigenlijke bouwwerken.

Start van de werken: 7 juli 2016 (behoudens weerverlet)
Duur van de werken: 15 maanden.

Tijdens de werken zal er – zij het niet permanent – door het werfverkeer een toename zijn van de verkeersdrukte. Vooral ook bij de omgevingsaanleg zal hier tijdelijk het verkeer omgeleid moeten worden. Het gemeentebestuur en de deelnemende bouwpartners doen al het mogelijke om de hinder tot een minimum te beperken.

Vragen of opmerkingen?

Gemeente Laakdal: Jan De Busser
Tel. 013 35 90 12,

Vanhout NV: Philip Smits
Tel. 0495 58 36 88,

U kan met vragen of bekommernissen ook altijd terecht op de werfkeet (woning Markt 18).

Hier zie je de eerste beelden van het terrein dat in de loop van de volgende maanden een volledige transformatie zal ondergaan!     
  


   
mei
2016  

Start archeologisch onderzoek op de site nieuw gemeentehuis

Ter voorbereiding van het archeologisch onderzoek zal eerst de verharding verwijderd worden. Binnen de zone van de huidige oprit van Bpost tot aan de loods achteraan wordt de grond tot ongeveer 1m diepte uitgegraven.

Wat is er gevonden?
Op de bodem bevinden zich talrijke fragmenten van Maaslands aardewerk, waaronder een bijna complete pot waarvan de hals en rand ontbreekt. De relatief grote vondst wijst op een woonplaats van een middeleeuwse nederzetting (ca.1000 tot 1250 n.C.) op het terrein ten zuiden van het postgebouw. Het archeologisch onderzoek heeft verder geen invloed op de voortgang van de werken.

  


   
maart
2016

Archeologisch vooronderzoek op de site nieuw gemeentehuis

Vooraleer we kunnen starten met de bouwwerken van het nieuwe gemeentehuis in Groot-Vorst, zal er eerst een archeologisch vooronderzoek moeten uitgevoerd worden op de site.

Dit betekent dat er heel wat verharding opgebroken zal worden rondom het Bpost gebouw, waar ook de beplanting weggehaald wordt.

Momenteel is de bouwvergunning in aanvraag. Hierin zal opgelegd worden om een archeologisch vooronderzoek uit te voeren. De nodige besprekingen en afspraken zijn hierover gemaakt met de administratie van RWO Vlaanderen die hiervoor verantwoordelijk is.

Om de vooruitgang van het project zo vlot mogelijk te laten verlopen, start het gemeentebestuur dit archeologisch vooronderzoek nu al op, zodat deze werken al kunnen uitgevoerd worden. Na het onderzoek kan de aannemer dan onmiddellijk na het bekomen van de bouwvergunning starten met de werken.
De bouwvergunning wordt verwacht in de maand mei 2016.


  

     feb 
2016    

Verhuis postkantoor

Binnenkort starten de voorbereidingswerken op de site van het nieuwe gemeentehuis te Groot-Vorst. Daarom is het postkantoor verhuisd naar een kantoorcontainer op de parking van het huidige gemeentehuis in de Kerstraat 21. 


   

     

   
     

 

Activiteit invoeren

Jouw activiteit in de uitdatabank?
Klik hier

Jouw activiteit in het infoblad?
Klik hier

Aanmelden

Nieuwsbrief

E-mail
Bookmark and Share
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV