gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Vacature voor een standplaats kermis Laakdal, Eindhout 22/4 - 24/4/2017

  • Een standplaats voor attractietype: ondiepe attractie, breedte 7m x 2,5m, standplaats nr. 5; niet-concurrentiële attractie.
  • Een standplaats voor attractietype: diepe attractie, breedte 9m x 9m, standplaats nr. 7; niet-concurrentiële attractie.

Toewijzing:

- Wijze van toewijzing: via vergelijkend onderzoek

- Kandidaturen schriftelijk te richten aan College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Laakdal, t.a.v. de dienst Lokale economie en evenementen, Kerkstraat 21, 2430 Laakdal,

- De termijn van de bekendmaking van de toewijzing: binnen 7 werkdagen na uiterste inschrijvingsdatum

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van :

a) afschrift van de machtiging voorzien bij art. 1 van het KB van 24 september 2006;
b) alle nuttige informatie en documentatie over de attractie;
c) verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie;

d) enkel voor vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: bewijs dat de vestiging voldoet aan reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

De toewijzing van de standplaats zal gebeuren zoals bepaald in het reglement m.b.t. kermisactiviteiten op openbare kermissen in Laakdal. Dit reglement kan u terug vinden op de gemeentelijke website www.laakdal.be.

De kandidaturen moeten tegen uiterlijk maandag 6 maart 2017 om 12.00 uur worden ingediend.

Voor meer info over de vacatures, kermisreglement en het kermisplan kan er contact worden opgenomen met de dienst Lokale economie en evenementen, Kerkstraat 21, 2430 Laakdal, tel. 013 67 03 85, 

 

Activiteit invoeren

Jouw activiteit in de uitdatabank?
Klik hier

Jouw activiteit in het infoblad?
Klik hier

Aanmelden

Nieuwsbrief

E-mail
Bookmark and Share
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV